14-10-2020

 

 

Protocol Dorpshuis ’t Zoetzand

 

Dit protocol is geldig m.i.v. 14 oktober 2020 totdat er vanuit

het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Gebruikers* zijn medeverantwoordelijk voor gebruik van het gebouw volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarom ondertekenen zij dit protocol voor gezien en akkoord. Vóórdat gebruik gemaakt kan worden van ’t Zoetzand stellen zij zélf een protocol op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur van ‘t Zoetzand.
Toegang
· Wij gebruiken géén aparte in- en uitgang van en naar buiten. Mensen die het gebouw verlaten hebben voorrang op mensen die het gebouw inkomen.

· De buitendeur wordt geopend door met de elleboog de zwarte bedieningsknop buiten in te drukken.

· Gebruikers desinfecteren bij binnenkomst hun handen.

· Vaste gebruikers kunnen hun eigen sleutel gebruiken om toegang tot het gebouw te krijgen. Buiten de gebruikelijke tijd(en) melden zij dit vóóraf bij het bestuur van ‘t Zoetzand.

· Bezoekers dienen zich te registeren met hun naam, telefoonnummer, emailadres en de tijd van binnenkomst. Door het verstrekken van deze gegevens geeft de bezoeker toestemming voor het delen van deze gegevens met de GGD voor bron- en contactonderzoek. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

Maximaal 30 personen

In een binnenruimte mogen maximaal 30 personen samen zijn. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel. Wanneer ze ergens op 1 plek samen zijn, dan is een vaste zitplaats verplicht. Mensen mogen niet van plek wisselen.
Maximaal 4 personen in een gezelschap
Hier geldt een maximum van 4 personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar.

Voorbeelden van gezelschappen (niet limitatief):
een vriendengroep die samen een borrel gaat drinken
mensen die zijn uitgenodigd voor een feest

Mondkapje verplicht

Iedere bezoeker en vrijwilliger vanaf 13 jaar is verplicht om bij verplaatsingen binnen het gebouw een mondkapje te dragen. Dit mondkapje hoeft niet gedragen te worden als de bezoeker op zijn plaats zit.

Horeca

Er mag GEEN gebruik worden gemaakt van de keuken en de bar. Dus ook in pauzes mag er géén koffie, thee of (non)alcoholische drank genuttigd worden.
Ook het nuttigen van zelf meegebrachte etens- en/of drinkwaren in het gebouw is niet toegestaan.

Toiletgebruik

Maak zo veel mogelijk thuis gebruik van het toilet.

· Er mogen maximaal 2 personen tegelijk in een toiletgroep aanwezig zijn.

· Vóór toiletgebruik: handen wassen volgens de RIVM richtlijnen.

· Het toilet doorspoelen met het deksel dicht.

· Ná toiletgebruik: bril en spoelknop desinfecteren. Het hiervoor gebruikte papier in de afvalemmer en niet in het toilet.

· Ná toiletgebruik: handen wassen volgens de RIVM richtlijnen.

· Gebruik papieren doekjes om de handen af te drogen.

Algemeen

· Er kan géén gebruik worden gemaakt van de garderobe.

· Alle contactplekken worden regelmatig met een desinfecterend middel gereinigd.

· De deuren van de binnenruimtes blijven open, zodat er geen deuren en/of deurklinken aangeraakt behoeven te worden.

· Gebruikers en hun bezoekers dienen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

· Gebruikers zijn geïnformeerd over wat wij van hen verwachten en zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun bezoekers.

· Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over wat wij van hen verwachten.

· Als gebruikers zich niet aan de geldende regels houden, worden zij hierop aangesproken. Bij een tweede overtreding wordt hun de toegang tot het gebouw ontzegd.

@2021 Dorpshuis Zoetzand