Bar

In onze gezellige bar kan na afloop van een toneelavond, een vergadering of andere activiteit nog gezellig worden nagepraat. Uiteraard is de bar ook beschikbaar voor het vieren van een feestje. De bar kan dan gecombineerd worden met (een deel van) de foyer, zodat de ruimte vergroot wordt.
Indien gewenst kan er gebruik worden gemaakt van onze muziekinstallatie.

De oppervlakte van de bar bedraagt ca. 31 m2 (7 x 4,5 m)

Indien u een ruimte wilt huren, dan is afname van consumpties alleen via ’t Zoetzand mogelijk.