Privacy verklaring Dorpshuis 't Zoetzand

Privacyverklaring Dorpshuis 't Zoetzand.

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens zijn:

Dorpshuis 't Zoetzand
Zoetzandselaan 1
4112 JL Beusichem
06 – 22 07 79 33

De secretaris van de stichting is de Functionaris Gegevensbescherming van dorpshuis 't Zoetzand en te bereiken via secretariaatzoetzand@gmail.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Stichting dorpshuis Beusichem/Zoelmond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

of omdat u als vrijwilliger werkzaam bent.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Diploma EHBO / BHV / SVH / IVA (alleen voor vrijwilligers)
2e telefoon nummer in geval van nood. (alleen voor vrijwilligers)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaatzoetzand@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om u te kunnen bellen of e-mailen
indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Bij calamiteiten.
Voor een correcte vrijwilligers administratie.
Om u te informeren over de werkzaamheden in het dorpshuis.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens.
Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Voor eenmalige huurders:
Persoonsgegevens naam adres email en telefoonnummer: Tot het financieel boekjaar is afgerond.
Voor wekelijkse huurders:
Persoonsgegevens blijven bewaard tot het moment dat uw vereniging de huur opzegt.
Voor vrijwilligers:
Totdat het moment waarop u aangeeft te stoppen met het vrijwilligerswerk.

Delen van persoonsgegevens met derden.
H
et bestuur van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond verstrekt geen gegevens aan derden tenzij het met u overeengekomen is en dit in het belang van van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaatzoetzand@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. dorpshuis 't Zoetzand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Beusichem/Zoelmond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaatzoetzand@gmail.com

De Kroegnacht 2019

Schreeuw het van de daken: De Kroegnacht is terug! 

Nooit meer naar huis. Zo'n avond. Dat werk. Je kent het wel. Een nacht zoals een nacht moet zijn. Je kent iedereen. Want iedereen gaat. Snap je! Lallen, zingen, inhaken, flirten, het mag. Of nee, het moet. Afhaken is geen optie. Echt niet. 

It giet oan, til de breek komt oan.

✴✴✴TICKETS✴✴✴
https://queue.eventgoose.com//?multiSalesChannel=9a24c85c5d9569e6c0ce5699feeac680

Kroegnacht

Vakantie voorbij

De zomervakantie is voorbij en 't Zoetzand is weer open voor alle gebruikers. Dus zoekt u nog een ruimte voor uw feestje, vergadering of bijeenkomst? Bel of mail gerust voor informatie of boekingen en neem rustig een kijkje op de website.

Spieren voor Spieren

Dansen voor kinderen met een SPIERZIEKTE!

Op zaterdag 31 maart danst L.O.F. DanceCrew samen met diverse andere dansgroepen  in ’t Zoetzand ‘Spieren voor Spieren’. Een benefiet dansvoorstelling om geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte.

Eén van de danseressen organiseerde een dansevenement op de markt in Culemborg. Dit schoolproject vond de dansgroep zo mooi dat ze er een vervolg aan willen geven. Samen met gastartiesten is er een gevarieerd voorstellingsprogramma waar de gemeenschap van Beusichem en omgeving van kan genieten. Alle artiesten en organiserende partijen doen hier vrijwillig aan mee, zodat de kaartverkoop geheel ten goede komt aan het Prinses Beatrix Spierfonds.

Kaarten zijn te reserveren via info@LOFDanceCrew.nl of aan de deur. De voorstelling begint om 14.30 uur en duurt tot 17.15 uur (incl pauze). Vanaf 14.00 gaan de deuren open en kunt u een foto expo bekijken en luisteren naar livemuziek van Marloes van Herwaarden. Na afloop van de voorstelling zal Lisa Schenk live muziek verzorgen in de Foyer van het Zoetzand. Via de L.O.F. DanceCrew facebook pagina kunt u alles over de voorbereidingen van dit evenemt volgen!

Wilt u op een andere manier bijdragen, dan kan dat ook. Donateurs voor het Prinses Beatrix Spierfonds kunnen we goed gebruiken. 

L.O.F. DanceCrew bestaat uit 30 semi-professionele dansers in de leeftijden van 9 tot 46 jaar oud. Met onze gezamenlijke passie DANS willen wij mooie dingen maken en dans tevens inzetten voor anderen. Niet alleen als entertainment, maar ook om een ander te helpen.

Na de voorstelling zullen we het totaal bedrag dat we hebben ingezameld aan het Beatrix spierfonds doneren welk bedrag we hebben opgehaald tevens via onze kanalen communiceren.

Spierenvoorspieren2

Spierenvoorspieren1

Kids Disco

Op zaterdag 7 april organiseer Kidzz Beusichem een gezellige disco bij 't Zoetzand!
Vragen? Mail KIDZZBEUSICHEM@OUTLOOK.COM

Flyerkinderdisco